Geldigheid aanslag successierecht aan echtgenoten soms ter discussie

In de praktijk komt het voor dat twee echtgenoten elk afzonderlijk een erfenis ontvangen van een en dezelfde persoon. Is dat bij u het geval, let dan op de tenaamstelling van de aanslag successierecht die u ontvangen heeft of gaat ontvangen. Het is namelijk niet toegestaan verkrijgingen door meerdere personen te betrekken in één aanslag die aan hen gezamenlijk wordt opgelegd.


Het is voorgekomen dat echtgenoten één aanslag successierecht ontvingen gericht aan hen beiden, althans op naam van een van hen, aangevuld met de tekst “en echtgenote”, waarbij de bijlage werd vermeld dat dit weliswaar niet is toegestaan, maar dat het voor de Belastingdienst technisch niet mogelijk is om hieraan geheel te voldoen.

Een dergelijke aanslag voldoet niet aan de eisen, vindt ook de rechter. De inspecteur kan er niet mee volstaan één aanslagbiljet op te maken voor personen gezamenlijk. Verkrijgers van erfenis, ook al zijn zij getrouwd, moeten ieder afzonderlijk als verkrijger worden aangemerkt. Met een toelichting in een bijlage is er nog steeds sprake van één belastingaanslag voor twee verkrijgers, en een toelichting kan er niet toe leiden dat er nieuwe belastingaanslagen ontstaan.

Dat betekent dat één aanslag die aan u gezamenlijk wordt opgelegd, vernietigbaar is.

Wilt u meer weten over de formaliteiten bij een successieaanslag? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.