Gefundeerd wantrouwen is grond voor ontslag executeur en testamentair bewindvoerder

Het komt nogal eens voor dat iemand in zijn of haar testament een ander dan een van de kinderen tot executeur en/of tot bewindvoerder benoemt. In de meeste gevallen wordt die benoeming uiteindelijk ook door de betreffende persoon aanvaard en vangen de werkzaamheden aan direct na het overlijden van degene die het testament maakte. Wat nu als een van de erfgenamen de kantonrechter vervolgens vraagt om de executeur of bewindvoerder te ontslaan wegens zogenaamde gewichtige redenen, omdat de erfgenamen geen vertrouwen meer in hem of haar hebben?
Een executeur kan worden ontslagen als sprake is van gewichtige redenen. Daarbij gaat het niet alleen om een situatie waarin de executeur zijn taken niet goed uitvoert, maar ook als – buiten dat – een of meer erfgenamen geen vertrouwen (meer) in hem hebben en er sprake is van een ernstig verstoorde relatie. Niet voldoende voor ontslag is als de erfgenamen het wegvallen van het vertrouwen niet goed kunnen onderbouwen met goede redenen. Wel voldoende kan zijn als het wantrouwen van “voldoende omvang en gewicht” is, al langer duurt en er ook redenen voor aangedragen worden.

Dat laatste kan bijvoorbeeld blijken als het banksaldo van de erflater flink geslonken is zonder dat de executeur aannemelijk maakt waar dat aan ligt. Het maakt dan niet uit of de executeur slordig heeft gewerkt of dat van opzet sprake zou zijn. Als de executeur geen verantwoording wil of kan afleggen, is in het verlengde daarvan voldaan aan het criterium van wantrouwen en is er ook voldoende gewichtige reden om de executeur te ontslaan. Meestal moet de rechter dan een vervanger benoemen. Hij benoemt in de meeste gevallen dan een notaris. Datzelfde geldt in geval van ontslag als bewindvoerder.

Wilt u meer weten over het werk en de taken van de in een testament benoemde executeur en/of de bewindvoerder? Bel ons voor het maken van een afspraak.