Geen schenkingsrecht bij overdracht boerderij

Een bedrijfsovername tegen een lagere prijs dan de werkelijke waarde is geen schenking. Althans, als de verkopende partij (meestal de ouders) vanwege de wens naar voortzetting van het bedrijf genoegen neemt met een lagere prijs dan de waarde in het economisch verkeer. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.
Deze situatie komt regelmatig voor bij de overdracht van agrarische bedrijven van ouders aan kinderen. Verkoop tegen de volle waarde van grond, quotum en productierechten is voor de opvolger niet op te brengen. Dit tegen de achtergrond van het lage rendenemen van deze bedrijven. Om die reden wordt gekozen voor verkoop tegen de agrarische waarde.