Geen recht op toeslagrechten bij einde pacht

Dat bij het einde van een pachtcontract de gepachte gronden aan de verpachter moeten worden opgeleverd behoeft geen betoog. Maar, dat betekent niet dat de pachter ook de op de gepachte grond opgebouwde of daarmee samenhangende toeslagrechten aan de verpachter moet opleveren, laat staan hem daar een vergoeding voor te betalen. Hoe komt dat?


Na een gerechtelijke uitspraak waarin de koppeling tussen oplevering van gepachte grond en de toeslagrechten wel werd gelegd heeft het Europese Hof van Justitie zich over deze materie gebogen. Uit de bevindingen van het Hof blijkt dat de Europese verordeningen over pachtrecht geen verplichtingen voor de pachtende landbouwer bevatten om zijn toeslagrechten bij afloop van de pacht aan de verpachter af te dragen.

Het Hof acht ook het verbod van ongerechtvaardigde verrijking niet op deze materie van toepassing. Ook daarom is de pachter niet verplicht om zijn toeslagrechten over te dragen of aan de verpachter een vergoeding daarvoor te betalen.

Meer weten? Bel ons of klik op de link onder het kopje "Meer informatie" en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.