Geen erfenis voor aangetrouwde kinderen

Helaas komt het vaker voor dan menig ouder zou wensen: een echtscheiding van uw kind. Vaak was uw kind in gemeenschap van goederen getrouwd. Trouwen in gemeenschap van goederen heeft tot gevolg dat alle bezittingen en schulden bij een echtscheiding bij helfte verdeeld worden, inclusief alles wat u uw kind heeft geschonken of heeft nagelaten. U kunt dat voorkomen.


Het niet tijdig regelen van uw nalatenschap – in een testament – kan leiden tot ongewenste situaties, bijvoorbeeld dat de ex-partner van uw kind nog recht heeft op een deel van uw erfenis. Dagelijks lopen notarissen tegen dit soort problemen op bij het afwikkelen van nalatenschappen. Dat is niet verwonderlijk, aangezien nog geen derde deel van alle volwassen Nederlanders een testament heeft laten opmaken.

In een testament kunt u er met een uitsluitingsclausule voor zorgen dat uw aangetrouwde kinderen bij een onverhoopte echtscheiding geen aanspraak hebben op de helft van het erfdeel dat u aan uw kind hebt nagelaten. Met een uitsluitingsclausule regelt u dat het erfdeel dat u nalaat niet zal vallen in de gemeenschap van goederen waarin uw kind is gehuwd. Het erfdeel blijft privévermogen van het kind. Bij een echtscheiding van uw kind hoeft uw kind het van u geërfde niet te delen met zijn/haar ex-echtgenoot

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 12 miljard euro nagelaten. Als er geen testament is of er is nog een oud testament zonder uitsluitingsclausule, zal in veel gevallen de (aanstaande) ex-echtgenoot aanspraak kunnen maken op de helft van het erfdeel.

Daarom adviseren wij vrijwel altijd een uitsluitingsclausule in uw testament op te nemen. Dat doen we niet omdat we er van uitgaan dat u nu niet met de partners van uw kinderen overweg kunt, maar omdat u hiermee voorkomt dat, mocht in de toekomst uw kind toch van echt scheiden, het door u nagelaten erfdeel ook bij uw kind terecht komt.

U kunt een uitsluitingsclausule op verschillende manieren invullen. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat de uitsluitingsclausule niet van toepassing is als het huwelijk van uw kind eindigt door overlijden van uw kind. In die situatie zult u er waarschijnlijk geen bezwaar tegen hebben dat uw erfdeel (mede) ten goede komt aan de weduwe/weduwnaar van uw kind. U kunt ook bepalen dat uw kind zelf kan kiezen om de uitsluitingsclausule niet van toepassing (meer) te laten zijn op het door hem/haar van u verkregen erfdeel.

Ook als u schenkt aan uw kind, kunt u aan die schenking een uitsluitingsclausule verbinden, zodat ook het door u geschonkene niet zal vallen in een gemeenschap van goederen waarin uw kind is gehuwd of in de toekomst zal gaan huwen. Het geschonkene is en blijft dan alleen van uw eigen kind, zonder dat diens (ex) echtgenoot daarop enige aanspraak kan maken.

Wilt u meer weten over het maken van een testament in het algemeen en het opnemen van een uitsluitingsclausule in het bijzonder? Neem contact met ons op voor een afspraak.