Geen belastingvrijstelling bij schenking via omweg

Het lijkt zo'n mooie constructie. U cedeert de vordering die u op basis van een lening op uw ene kind heeft aan uw andere kind. Vervolgens schenkt u binnen de vrijstellingsgrenzen een bedrag aan het kind waaraan u het geld geleend had. Rekent u zich echter niet rijk. De constructie is niet houdbaar.


Een schenking is vrijgesteld van schenkingsrecht als de ontvanger daarvan zijn schulden aan een derde niet kan betalen en de schenking gedaan wordt om dat mogelijk te maken. De eenvoudige omweg via het andere kind leidt niet tot toepassing van de vrijstelling.

De cessie-constructie is kunstmatig opgezet met als doel geen schenkingsrecht te hoeven betalen. De rechter zal ook beoordelen of bij de overname van de vordering zakelijke motieven een rol speelden. Het is gebruikelijk dat dergelijke overnames een zakelijk doel hebben. Opnieuw een reden om de vrijstelling niet toe te kennen.

Een cessieconstructie die beoogt om schenkingsrecht te vermijden is in strijd met doel en strekking van de wet. De wetgever heeft nooit voor ogen gehad dat de vrijstelling zou kunnen worden bereikt door het creëren van kunstmatige voorwaarden waaronder het vrijstellingsrecht zou ontstaan.

Wilt u meer weten over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor schenkingsvrijstelling? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.