Geefwet staat commerciële activiteiten niet in de weg

Dit jaar is de Geefwet in werking getreden. Daarin worden particulieren en bedrijven fiscaal gestimuleerd om zich voor een periode van vijf jaar te verbinden aan giften  aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). In de wet wordt ook ruimte geboden aan commerciële activiteiten van ANBI's. Wat mogen zij wel en wat niet?


Commerciële activiteiten van ANBI's – bijvoorbeeld horeca- of winkelactiviteiten om geld te verwerven voor het uitvoeren van de ANBI-doelen – zijn toegestaan. Het gaat daarbij niet om fiscale ondernemingsactiviteiten, maar om de werkzaamheden die verricht worden om de algemeen nuttige activiteiten van de ANBI te financieren.

U hoeft ook niet bang te zijn voor verlies van de ANBI-status als voor het uitvoeren van die commerciële activiteiten personeel in vaste dienst is.

De Geefwet biedt ook meer duidelijkheid voor vrijwilligers van ANBI's. In de wet is vastgelegd onder welke voorwaarden vrijwilligers giften mogen aftrekken van de inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst worden de details uiteen gezet.

Wilt u meer weten over de juridische regels voor commerciële activiteiten van ANBI's of over de giftenaftrek voor vrijwilligers? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.