Gedrag erfgenaam bepaalt al dan niet aanvaarden erfenis

Bent u erfgenaam in een nalatenschap, dan kunt u deze aanvaarden, verwerpen of voorwaardelijk (beneficiair) aanvaarden. In het laatste geval aanvaardt u de erfenis voor zover er uiteindelijk per saldo nog geld over is. Wie zich op voorhand gedraagt als erfgenaam loopt het risico de erfenis “zuiver” (zonder voorwaarden) te hebben aanvaard.


Het komt nogal eens voor dat een kind de financiën beheert van diens langstlevende ouder. En dat deze dan na het overlijden daarmee doorgaat. Kijk uit met hoe ver u daarin gaat.

Hebt u zich namens uw ouder(s) bezig gehouden met hun beleggingen, of met het verhuren van panden, moet u zich bewust zijn van de risico's die u loopt in het kader van aanvaarding van de erfenis. Als u – voordat de nalatenschap is afgewikkeld – bijvoorbeeld al overgaat tot het verkopen van belangen of panden, loopt u dergelijke risico's. Daar doet niet aan af dat u van mening zou kunnen zijn dat u – net als bij leven van uw ouder(s) – ook na overlijden de nalatenschap op een correcte manier wilt afhandelen. De vermogensrechtelijke situatie is met het overlijden veranderd. Het vermogen is een gemeenschap geworden waarin alle erfgenamen deelgenoten zijn. U kunt vanaf dat moment niet meer op dezelfde manier te werk gaan. U bent niet langer bevoegd om dat te doen.

Als uw mede-erfgenamen de erfenis beneficiair hebben aanvaard kunt u er niet van uitgaan dat dit automatisch ook voor u geldt. Uit uw gedrag blijkt een zuivere aanvaarding.

Meer weten of een afspraak maken? Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.