Gebruiksvergoeding bij echtscheiding afhankelijk van rechter

Bij echtscheidingen blijft in veel gevallen een van de partners in het (echtelijk) huis wonen. Als de woning gezamenlijk eigendom is, is aan de bewoning door de ene partner een gebruiksvergoeding aan de andere partner verbonden. Dit totdat de woning is verkocht, of geheel op naam komt van de ene partner. Hoe zit dat precies?


De gebruiksvergoeding is een vergoeding voor het recht van gebruik van de woning. Dit ‘woongenot' wordt vaak gewaardeerd door het eventueel gemiste rendement (vaak op 4 % gesteld) op de helft van de overwaarde van de woning.

Een verzoek tot gebruiksvergoeding voor het gebruik van de echtelijke woning kan al in de echtscheidingsprocedure worden gedaan, maar ook daarna is er nog de mogelijkheid om dit met terugwerkende kracht te verkrijgen. De rechter zal bij zijn beslissing op dit verzoek zijn oordeel laten afhangen van de specifieke omstandigheden.

Wilt u meer weten over echtscheiding in het algemeen of de verbruiksvergoeding in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.