Fiscus lachende derde bij papieren schenking zonder notariële akte

Er zijn nogal wat ouders die vermogen willen overhevelen naar hun kind, zonder de zeggenschap daarover te verliezen, met het oogmerk toekomstige erfbelasting te besparen.


De constructie is eenvoudig. U schenkt een geldbedrag aan uw kind en leent dit bedrag direct weer terug. De successiewet stelt hierbij als eis dat u jaarlijks 6% rente aan uw kind vergoedt. U legt vast dat de hoofdsom pas opeisbaar is als u overlijdt. Als u dat in een onderhandse leningsovereenkomst doet, gaat de constructie niet werken. Om het beoogde gevolg, besparing van erfbelasting, wel te bereiken moet u de schenking vastleggen in een notariële akte.

Wanneer de schenking niet bij notariële akte heeft plaats gevonden, zal het schuldig erkende bedrag bij overlijden van de ouders niet als aftrekpost in aanmerking worden genomen en zal er erfbelasting over moeten worden betaald.

Wilt u meer weten over het realiseren van fiscaal voordeel met schenkingen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.