Fiscale bom voor samenwoners per 1 januari 2011

Het hing vorig jaar al in de lucht, maar nu is het zover: Vanaf 2011 kunnen samenwoners niet zonder meer kiezen voor een behandeling als fiscale partners bij de inkomstenbelasting. Wilt u vanaf 2010 als samenwoner na overlijden van uw partner dezelfde belastingvoordelen genieten als getrouwde stellen, dan is een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst verplicht.


Aan de hand van de nieuwe term ‘basispartnerbegrip' wordt vanaf 2011 bepaald of er sprake is van fiscaal partnerschap. Dit geldt dan voor alle belastingen en toeslagen. Het basispartnerbegrip geldt voor gehuwden, geregistreerde partners en voor samenwonenden die een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten.

Alle andere ongehuwd samenwonenden kunnen geen gebruik meer maken van het fiscaal partnerschap. Dit heeft zijn weerslag op de voordelen die, onder fiscaal partnerschap, behaald kunnen worden door de onderlinge toewijzing van o.a., de heffingskorting, de aftrekposten en het heffingsvrij vermogen in box 3.

 

Uitzonderingen

Er zijn ook uitzonderingen op de regel. Heeft u samen een kind, bezit u samen een huis of bent u als partners geregistreerd in een pensioenregeling? Dan wordt u voor de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke toeslagen nog wel als partner aangemerkt.

Het basispartnerbegrip geldt ook voor de nieuwe erf- en schenkbelasting. Hiervoor moet in het samenlevingscontract ook een wederzijdse zorgplicht zijn opgenomen. Als aan de voorwaarden van het basispartnerschap wordt voldaan, is bij overlijden van een van de partners geen successierecht verschuldigd. De notariële akte (samenlevingscontract met zorgplicht) is dus essentieel om de grote vrijstelling en de lage belastingtarieven te ‘genieten'.

Advies: Ga zo snel mogelijk een samenlevingsovereenkomst met elkaar aan.

Wilt u meer weten over het samenlevingscontract en/of een testament? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.