Finaal verrekenbeding in samenlevingscontract is geen schenking

Moet het opnemen van een wederkerig finaal verrekenbeding in een samenlevingscontract bij overlijden wel of niet worden beschouwd als een schenking? Die vraag werd actueel nadat de staatssecretaris van Financiën vorig jaar bepaalde dat dit ingeval van een huwelijk niet tot een schenking leidt. Waarop de vraag rees hoe dat dan zit bij samenwoners? Goed bericht: ook voor samenwoners geldt hetzelfde.


De staatssecretaris gaf aan dat opname van een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden, met het zelfde gevolg als partners in gemeenschap van goederen zouden zijn getrouwd, niet tot een schenking leidt. Als argument voerde hij aan dat er geen definitieve vermogensverschuiving heeft plaatsgevonden en dat ook niet kan worden vastgesteld wie wordt verrijkt. Omdat die opvatting alleen betrekking heeft op gehuwden, vroeg ook de vergelijkbare situatie voor samenwoners om een antwoord. Dat antwoord is nu gekomen van de belastingdienst.

De belastingdienst stelt dat het voor vermogensrechtelijke aanspraken tussen partijen (partners) niet uitmaakt of ze getrouwd zijn of samenwonen. De verrekenplicht is in beide situaties van toepassing. Er was immers bij het aangaan van die verrekenplicht niet duidelijk wie uiteindelijk – bij overlijden van een van de partners – de schenker en wie de ontvanger zou zijn.

Het opnemen van een finaal verrekenbeding in een samenlevingscontract levert daarom evenmin een schenking op.

Wilt u meer weten over (de werking van) huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract? Bel ons voor het maken van een afspraak.