Extra steun voor huiseigenaren

(Bron NRC.nl) Huiseigenaren krijgen extra financiële steun, mede vanwege de prijsdaling van koopwoningen. Minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) breidt de fiscale aftrekmogelijkheden voor hypotheekrente uit en verlaagt het btw-tarief op arbeid voor verbouwingen tijdelijk van 19 naar 6 procent.


De Jager stelt in totaal circa 195 miljoen euro beschikbaar. Dat geld was voor de isolatie van woningen, maar daarvan hebben woningbezitters het afgelopen jaar onvoldoende gebruikgemaakt.

Het kabinet durft de maatregel ondanks zijn demissionaire status te nemen omdat de Tweede Kamer er om vroeg. Een motie van de VVD en het CDA werd deze zomer gesteund door de fracties van de PvdA, de PVV, de ChristenUnie en de SGP. De Jager neemt de maatregelen in het kader van het Belastingplan 2011 maar maakt het toch al vóór Prinsjesdag bekend „gelet op de huidige situatie in de woningmarkt”. Ook kan de bouwsector rekening houden met de extra hulp. De motie van de Kamerleden Frans Weekers (VVD) en Elly Blanksma (CDA) werd ingediend vanwege de omzetdaling in de bouwsector, de dalende huizenprijzen en „de gevolgen daarvan voor de economie en de werkgelegenheid”.

Het demissionaire kabinet verwijst voor de nieuwe maatregelen naar het crisispakket dat in 2009 werd gepresenteerd. Toen paste het kabinet-Balkende IV het regeerakkoord aan om de financiële crisis op te vangen en om de economie niet onnodig te beschadigen door direct te bezuinigen vanwege een oplopend begrotingstekort. Daarbij werd ook besloten om de bouwsector en de woningmarkt te stimuleren met een reeks van subsidies.

Het btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie gaat met ingang van 1 oktober van 19 naar 6 procent. Per 1 juli 2011 zal het hogere tarief weer gelden. Woningbezitters die hun huis binnen zes maanden na verkrijging zonder winst doorverkopen, zijn nu vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Deze termijn wordt tijdelijk verruimd naar twaalf maanden.

Ook de hypotheekrenteaftrek wordt verruimd. De maximale termijn waarin de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is wordt met twee jaar versoepeld voor huizen die in de verkoop staan. Ook de aftrekbaarheid van hypotheekrente van tijdelijk verhuurde koopwoningen wordt verruimd door een uitzonderingsmaatregel die eind dit jaar afliep te verlengen tot 1 januari 2013.

De tijdelijke verhoogde grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) naar 350.000 euro zal met nog een jaar verlengd worden. Doordat de staat garantie geeft, kunnen huizenkopers voor woningen tot 350.000 makkelijker een lening krijgen. De Jager schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat dit wel extra risico voor de overheid met zich meebrengt „aangezien de NHG langer beschikbaar blijft voor een groter gedeelte van de woningmarkt”.