Explosie echtscheidingen vraagt om zorgvuldige afwerking

De kranten schreven er al over. Nu de huizenmarkt stabiliseert, neemt het aantal echtscheidingen weer toe. Volgens deskundigen is er sprake van een “inhaalslag”. Stellen die uit elkaar gaan zijn het over de meeste dingen wel eens, maar niet over de vraag wat er moet gebeuren met de gekochte woning. En juist op dat onderdeel – verdeling van de boedel – kunnen wij samen met u een voor beide partijen acceptabele regeling vastleggen.


Soms is het haalbaar dat één van beiden in het huis blijft wonen, maar het komt ook vaak voor dat u beiden moet gaan verhuizen. Voordat u een besluit hebt genomen, doemen vele hobbels op. Zijn er kinderen in het spel? Hoe zit het met erfdienstbaarheden, lasten en beperkingen ten aanzien van het huis? De opbouw van de financiering en hypotheek. Wat is mogelijk aan vervroegde aflossing. En hoe zit het met de hoofdelijke aansprakelijkheid van u beiden? Kortom, er zijn veel formaliteiten die geregeld moeten worden om u ook na de echtscheiding zekerheid te geven.

Eigen huis
Als u samen een eigen huis bezit, is een afspraak nodig of één van u (en wie) er blijft wonen en hoe u dat verrekent. Of een afspraak dat het huis wordt verkocht. Misschien is één van u zelfstandig eigenaar. Misschien krijgt u de financiering van andere huisvesting nog niet rond en zijn constructies nodig om één van beiden tijdelijk nog in het huis te laten wonen.

Elke situatie, elke scheiding, elke verdeling is weer anders Wij kunnen u helpen bij het maken van goede afspraken en hoe die op een zo voordelig mogelijke manier kunnen worden uitgevoerd.

Meer weten of een afspraak maken? Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.