Executeur niet aansprakelijk voor te lage aanslag erfbelasting

Als executeur in een nalatenschap loopt u ook risico's. U kunt namelijk aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde erfbelasting. Als een van de erfgenamen de verschuldigde erfbelasting niet betaalt, kunt u zomaar een aansprakelijkstelling van de Belastingdienst verwachten. Geldt die aansprakelijkheid ook als er een te lage aanslag erfbelasting is opgelegd of te weinig erfbelasting wordt geheven?


De Belastingdienst gaat er van uit dat, wanneer de executeur aangifte erfbelasting heeft gedaan en een erfgenaam zijn of haar deel niet betaalt en ook geen verhaal biedt voor de heffing, de executeur aangesproken kan worden voor de niet-betaalde erfbelasting. In de zomer van 2016 werd tegen een dergelijk oordeel van de rechtbank beroep ingesteld bij het Hof Den Haag. Die vernietigde de aansprakelijkstelling.

Het Hof stelt zich op het standpunt dat de executeursaansprakelijkheid niet geldt als de executeur aannemelijk kan maken dat hem of haar geen verwijt kan worden gemaakt dat de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld of dat er te weinig belasting is geheven. In de betreffende zaak bleek dat aangifte erfbelasting tot het juiste bedrag was gedaan en de erfbelasting ook tot dat bedrag is geheven. Er is daarmee geen sprake van onzorgvuldig handelen van de executeur.

Wilt u meer weten over erfbelasting of en besparen daarvan? Bel ons voor he maken van een afspraak.