Executeur moet schulden in nalatenschap voldoen

In veel testamenten – vooral die van voor 2003 – hebben kinderen vanwege ouderlijke boedelverdeling een vordering gekregen op (een van) hun ouders. Na het overlijden van de langstlevende ouder wordt deze vordering opeisbaar. Die vordering blijft recht overeind, ook als de langstlevende ouder later de betreffende kinderen als enige erfgenamen heeft aangewezen. Hoe zit dat precies?


Het komt nogal vaak voor dat kinderen een erfdeel te goed hebben van (bijvoorbeeld) hun vader uit de nalatenschap van hun eerder overleden moeder. Als vader dan een nieuwe vriendin of echtgenote heeft, kan hij deze bij testament benoemen tot executeur en haar bijvoorbeeld het zakelijk recht van gebruik en bewoning van zijn huis legateren. Als vader overlijdt komen de kinderen bij die partner (die tevens executeur is) om de vordering die zij hebben op de nalatenschap van hun vader op grond van hun bij vader gebleven erfdeel uit hun moeders nalatenschap op te eisen.

De partner kan zich dan op het standpunt stellen dat nu de kinderen zowel erfgenaam van hun moeder als van hun vader zijn, de vordering die zij hebben op de nalatenschap van vader door vermenging teniet is gegaan. Zij zal stellen dat aan haar het zakelijk recht van gebruik en bewoning van vaders huis is gelegateerd, en dat het legaat niets waard is als zij het huis moet verkopen om de kinderen de erfdelen van hun moeder uit te keren.

De rechter nu heeft uitgemaakt dat er hier geen sprake is van schuldvermenging en dat een legaat pas kan worden uitgekeerd als alle andere schulden van de nalatenschap zijn voldaan. Als er niet voldoende liquiditeiten zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen, zullen er goederen verkocht moeten worden om die schulden te kunnen voldoen. Dit kan er dan toe leiden dat een legaat van een zakelijk recht van gebruik en bewoning van een huis voor een langstlevende partner of een kind niet afgegeven kan worden.

Wilt u weten op welke manier u vorderingen voor uw kinderen zo goed mogelijk in uw testament vastlegt, of wilt u weten of er in uw situatie – na overlijden van uw langstlevende ouder – wel of geen sprake is van vermenging? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.