Executeur-erfgenaam loopt extra risico

Bent u als executeur in een nalatenschap ook erfgenaam in diezelfde nalatenschap, wees dan voorzichtig met het lenen van geld van de ervenrekening voor eigen doeleinden. U loopt het risico dat u – als de overige erfgenamen niets van de lening weten – uw erfdeel verspeelt.


Het komt wel eens voor dat een executeur in een nalatenschap die ook erfgenaam is in die nalatenschap, een lening opneemt van de ervenrekening met de bedoeling dit later te verrekenen met het erfdeel. Als de overige erfgenamen niet van een dergelijke lening op de hoogte zijn en/of er geen toestemming voor hebben gegeven, dan handelt de executeur onrechtmatig. Hij loopt zelfs gerede kans om zijn erfdeel te verspelen.

Het onrechtmatige karakter van een dergelijke lening staat sowieso vast als de executeur niet over de middelen beschikt om de geldlening terug te betalen. Zeker als het op het moment van de geldopname al duidelijk was dat hij niet zou kunnen terugbetalen.

De geldopname kan in een dergelijke situatie al helemaal niet als lening worden beschouwd omdat de overige erfgenamen er niet van op de hoogte waren en niet kan worden ingezien welk belang van de nalatenschap zou zijn gediend met een ongeclausuleerde lening.

Wilt u meer weten over de rol en bevoegdheden van de executeur in een nalatenschap? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.