EU Erfrechtverordening komt er aan

De Raad van Europa gaat in juni vrijwel zeker de EU erfrechtverordening aannemen. De verordening is eerder dit jaar al door het Europees Parlement aangenomen. De verordening geeft regels over de bevoegdheid van de rechter bij geschillen over internationale nalatenschappen. Ook wordt in de verordening geregeld welk recht op de vererving van toepassing is en hoe de erkenning en ten uitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen en authentieke aktes op het gebied van erfrecht verlopen. Met een Europese verklaring van erfrecht wordt de toegang van erfgenamen tot een internationale nalatenschap geregeld.


Voor het toepasselijke erfrecht geldt als hoofdregel dat van toepassing is het recht van de gewone verblijfplaats op het moment van overlijden van de erflater. Voor situaties waarin de erflater nauwere banden had met een ander land is voorzien in een uitzondering.

De Verordening bestaat uit vier onderdelen.

  1. Een regeling over de internationale rechtsmacht bij geschillen over nalatenschappen (welke rechter is bevoegd).
  2. Een regeling over welk recht op de vererving van de nalatenschap van toepassing is.
  3. Een regeling over de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen en authentieke akten op het gebied van het erfrecht.
  4. De Europese verklaring van erfrecht ten behoeve van erfgenamen en legatarissen bij erfenissen waarbij de nalatenschap in meerdere landen ligt. Met een Europese verklaring van erfrecht kan in alle bij de Verordening aangesloten landen van de Europese Unie het bewijs worden geleverd dat iemand erfgenaam of legataris is en welke rechten daaraan gekoppeld zijn.

De Raad van Europa zal in juni ook bekend maken wanneer de Verordening in werking zal treden.

Wilt u meer weten over Europees erfrecht? Bel ons of klik op de link “Meer informatie” op onze homepage en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.