Erfgenamen zuiver aanvaarde nalatenschap lopen extra risico

Het is de laatste jaren geen uitzondering dat ouderlijke woningen na overlijden van de ouders minder waard zijn dan de hypotheekschuld die er nog op rust. Die restschuld behoort dan ook tot de nalatenschap. Als de erfgenamen de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, draaien zij ook op voor die schuld. Bij beneficiaire aanvaarding zou dat niet het geval zijn, althans als de nalatenschap een negatief saldo oplevert.Vast staat dat een zogenaamde grosse van een notariële akte, dus ook van een hypotheekakte, executoriale kracht heeft, dus zonder tussenkomst van de rechter ten uitvoer mag worden gelegd. De erfgenamen volgen de erflater op grond van de wettelijke regels daarover op in zijn rechten en worden daarmee ook schuldenaar van de schulden van de erflater. Schuldeisers van de nalatenschap kunnen daarom hun vorderingen op de goederen uit de nalatenschap verhalen.

Een erfgenaam is niet verplicht een schuld uit de nalatenschap vanuit zijn eigen vermogen te voldoen, behalve als hij de nalatenschap zuiver heeft aanvaard. In dat geval kan hij wel met zijn eigen vermogen worden aangesproken voor betaling van de schulden die niet uit de nalatenschap zelf kunnen worden betaald.

Wilt u meer weten over de risico’s en mogelijkheden van het aanvaarden van een nalatenschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.