Erfenissen in samengestelde gezinnen stuk gecompliceerder

Het is al niet eenvoudig om uw eigen nalatenschap later volgens uw eigen wensen en zonder ruzie in de familie te regelen. Nog ingewikkelder wordt het als u vader of moeder bent in een samengesteld gezin. Elk jaar zien ongeveer 33.000 kinderen – waarvan het grootste deel minderjarig is – hun ouders scheiden. Als de ouders later opnieuw een relatie aangaan en daaruit ook kinderen worden geboren, is er sprake van een samengesteld gezin.


In een samengesteld gezin is het niet zo snel duidelijk hoe de verschillende erfenissen van beide ouders zijn samengesteld en op welk deel welk kind recht heeft. Daarom is het raadzaam voor ouders in een samengesteld gezin om de voogdij over minderjarige kinderen en de afwikkeling van de nalatenschap zo snel mogelijk vast te leggen in een testament. Alleen zo kunnen ouders er zeker van zijn dat na hun (onverhoopt) overlijden alles zo geregeld wordt, zoals zij dat wensen.

Een goed testament bevat een regeling van wat er na overlijden met uw goederen en uw kinderen moet gebeuren. Het kan ook een bepaling bevatten die bepaalt wie de regie over de afwikkeling van de nalatenschap in handen krijgt. Daarvoor kunt u in het testament een executeur benoemen, bijvoorbeeld iemand uit uw eigen kring die u volledig vertrouwt, of – wat steeds vaker gebeurt – de notaris.

In uw testament geeft u duidelijk aan wie uw erfgenamen zijn. Handig is om dat met naam en toenaam te doen en – ingeval van een samengesteld gezin – niet te volstaan met de term “mijn kinderen”. Formuleer ook helder wie u bedoelt met uw partner. Daarmee voorkomt u problemen als uw echtscheiding nog niet is afgerond.

U kunt in uw testament ook bepalingen opnemen over de door u gewenste woonsituatie voor uw nabestaanden. Dat is vooral belangrijk voor kinderen.

Wilt u meer weten over een testament als er sprake is van een samengesteld gezin? Bel ons voor het maken van een afspraak.