Erfenis minderjarig kind niet zomaar opeten

In tijden van economische tegenspoed – en soms ook wel daarbuiten – is het geen uitzondering dat mensen niet meer in hun eigen levensonderhoud en dat van hun minderjarige kinderen kunnen voorzien. De Wet Werk en Bijstand moet dan uitkomst bieden. Maar wat nu als een minderjarig kind een geldbedrag heeft geërfd? Moet dat bedrag dan worden meegewogen bij de vermogenstoets? Of toch niet?


Er zijn situaties bekend dat een gemeente bij de aanvraag voor een uitkering het vermogen van ouder en minderjarig kind bij elkaar optellen en dat het gezamenlijke vermogen hoger is dan de voor de ouder geldende vermogensgrens. Maar …, de ouder kan slechts over het vermogen van het minderjarige kind beschikken na machtiging daartoe door de kantonrechter.

De kantonrechter moet dan wel het belang van het minderjarige kind inzien om de ouder te machtigen tot gebruik voor eigen levensonderhoud van het vermogen van het kind. Als bijvoorbeeld aannemelijk kan worden gemaakt dat het vermogen van het kind bestemd is voor bekostiging van een studie, is dat belang er niet.

De gemeente zal dan het vermogen van het minderjarige kind bij vaststelling van het vermogen de ouder buiten beschouwing moeten laten.

Wilt u meer weten of vermogensbescherming van minderjarige kinderen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.