Erfbelasting over waardevolle stukken kan flink oplopen

Erfgenamen van waardevolle stukken in een nalatenschap kunnen voor de nodige verrassingen komen te staan als het om de aanslag erfbelasting gaat. Het is niet ondenkbaar dat een stuk uit de nalatenschap voor veilingverkoop wordt getaxeerd op een aanzienlijk lager bedrag dan waarvoor het uiteindelijk wordt geveild. Wat zijn de gevolgen voor de erfbelasting?


Als de belangstelling voor een waardevol stuk groot is, kan de minimale verkoopprijs worden bijgesteld naar een veelvoud van het taxatiebedrag. Als het betreffende stuk dan uiteindelijk een veelvoud van de minimum verkoopprijs bedraagt is de vraag hoe hoog de erfbelasting zal moeten zijn opeens van heel groot belang.

Komt er een lage aanslag op basis van de taxatieprijs, of juist een heel hoge aanslag op basis van de verkoopopbrengst? In een dergelijke zaak is uiteindelijk de Hoge Raad er aan te pas gekomen om duidelijkheid te verschaffen. Erfgenamen zijn dan meer successiebelasting kwijt dan wat zij op basis van een taxatie door deskundigen zouden hebben betaald. Gelukkig voor de erfgenamen worden zij ook niet aangeslagen op basis van een onverwacht hoge verkoopopbrengst.

In dergelijke gevallen mag de waarde op de overlijdensdatum “schattenderwijs” worden vastgesteld. De rechter deed dat in de zaak die uiteindelijk door de Hoge Raad werd behandeld ongeveer in het midden tussen taxatiewaarde en verkoopopbrengst. De Hoge Raad heeft deze handelwijze bekrachtigd.

Wilt u meer weten over het afwikkelen van een nalatenschap, al dan niet met waardevolle voorwerpen? Bel ons voor het maken van een afspraak.