Energielabel aantrekkelijk bij (ver)koop huis

Het energielabel geeft informatie over de mate van energiezuinigheid van een huis. Hoe zuiniger, hoe aantrekkelijker een huis wordt. Het energielabel als extra (ver)koopargument! Omdat kopers en verkopers nog geen boete krijgen als het label ontbreekt, lijkt ook de noodzaak – en de animo – niet groot te zijn. Trek u er niets van aan, doe er zelf uw voordeel mee. Hoe?


Subsidie voor advies en label

Bent u eigenaar én bewoner van een huis? Dan kunt u aanspraak maken op overheidssubsidie van €200,- voor een maatwerkadvies inclusief label. Even googelen op “energielabel aanvragen” en u weet de weg. Er zijn bedrijven die deze dienst verzorgen voor het subsidietarief. Dan kost het u ook nog niets.

Er zit nog geen stok achter de deur om iedere huiseigenaar aan het label te krijgen. Geen sancties in de vorm van boetes. U moet volgens de overheid zelf het nut er van inzien. Nut is er genoeg. Naast de al genoemde subsidie kunt u ook in aanmerking komen voor belastingfaciliteiten, minder belasting betalen dus.

Wilt u energie besparen, wilt u minder geld uitgeven aan energie? Met de energielastenverlager rekent u uit hoeveel geld u in uw situatie elk jaar opnieuw kunt besparen en welke eenmalige investeringen daar tegenover staan.

Regel het bij de koopakte

Doe er uw voordeel mee. Regel het bij de koop en verkoop. Bij voorkeur bij de besprekingen over de koopakte. Wij helpen u graag met advies.