En/of bankrekening ook na overlijden toegankelijk

Naast alle emoties en geregel bij een overlijden vragen ook financiƫle zaken al snel aandacht. Bij het overlijden van een partner komt dat des te sneller. Kunt u nog wel beschikken over de bankrekening, bijvoorbeeld om op korte termijn noodzakelijke betalingen te kunnen doen? Vrijwel altijd kunt u bij het geld op een en/of rekening. Passen en creditcards worden wel geblokkeerd. Wat moet u doen om zo snel mogelijk weer ongehinderd over u beider banktegoeden te kunnen beschikken?


U moet het overlijden van uw partner bij de bank melden. Op verzoek ban (andere) belanghebbenden kan de bank de rekening blokkeren. Bijvoorbeeld als de gezamenlijke erfgenamen schriftelijk bezwaar maken bij de bank. In die situatie kunt u afhankelijk van toestemming van de overige erfgenamen over het banktegoed beschikken. Het erfrecht of een eventueel testament zijn bepalend voor wie recht heeft op het saldo van de en/of rekening.

Verklaring van erfrecht

De volgende vraag is of u ook geld kunt opnemen van de persoonlijke bankrekening van uw overleden partner. Na de melding van overlijden blokkeert de bank diens persoonlijke bankrekening. Om daar toch bij te kunnen heeft u een verklaring van erfrecht nodig. Daarin stelt de notaris vast wie de wettige erfgenamen van de overledene zijn. Die kunnen bij het geld. Meestal gaat dat bij volmacht aan een of meer van de erfgenamen. Sommige banken vragen geen verklaring van erfrecht als het saldo van de rekening laag is. De verklaring van erfrecht geeft u echter onweerspreekbare zekerheid over uw rechten.

Als uw echtgenoot of geregistreerd partner geen testament heeft gemaakt dan moet u dat bij de bank kunnen verklaren. Dat kan met een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register (CTR). Is dat er niet, dan is een verklaring van erfrecht nodig. Echter, in een CTR-verklaring staat alleen dat er geen testament is, er staat niet in wie de erfgenamen zijn. Dat staat wel in een verklaring van erfrecht.

Tot slot, meestal als u de en/of rekening wilt omzetten naar een rekening op eigen naam, dan heeft u in elk geval een verklaring van erfrecht nodig.

Wilt u meer weten over nut en noodzaak van een verklaring van erfrecht? Bel ons! Wij informeren u en helpen u met het vinden van een passende oplossing.