Einde samenwonen niet direct einde verplichtingen

Het is geen uitzondering dat partners samenwonen in het huis dat eigendom is van één van hen. Meestal wordt dan in het samenlevingscontract bepaald dat partners naar rato van hun inkomen bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Tot die kosten wordt dan ook de hypotheekrente gerekend. Partijen kunnen dan na beëindiging van de samenwoning voor onaangename verrassingen komen te staan.


Bent u als bijdragende partij die de woning verlaten heeft dan nog steeds bijdrageplichtig? Wanneer eindigt die plicht? Zodra u de woning verlaat of zodra het samenlevingscontract formeel is geëindigd? In de jurisprudentie wordt uitgegaan van het moment waarop het samenlevingsovereenkomst schriftelijk is opgezegd. Bijvoorbeeld door de brief aangetekend te verzenden of een ontvangstbevestiging op een niet aangetekende opzegginsbrief te ontvangen.

Met andere woorden, u moet in deze situatie gedurende de periode tussen het verlaten van de woning en de formele opzegging van het samenlevingscontract gewoon blijven bijdragen in de kosten van huishouding, in elk geval de rentekosten.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten na beëindiging van de samenwoning? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.