Einde aftrek BTW-heffing op pand

Sinds 1 januari 2011 mag u de BTW over de aankoopprijs van uw bedrijfspand niet meer aftrekken voor het gedeelte van het gebouw dat u privé gebruikt. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel daartoe aangenomen. Daarmee gaat de regeling weer terug naar de situatie van vóór 14 juli 2005.


Veel ondernemers gebruiken een deel van het bedrijfspand van hun onderneming privé. Sinds 14 juli 2005 mocht u de BTW bij aankoop van dat pand volledig aftrekken, waarna u ieder jaar een BTW-bijtelling krijgt voor het privégebruik. Vanaf 2011 mag u bij aankoop van een pand alleen nog de BTW aftrekken over het gedeelte dat u zakelijk gebruikt.

Mocht de mate waarin u het pand privé gebruikt wijzigen binnen tien jaar na de aankoop, dan kunt u terugvallen op een correctiemechanisme in de nieuwe wet. U krijgt dan recht op een extra BTW-aftrek, of krijgt dan alsnog een BTW-bijtelling wegens privégebruik. Houd hier rekening mee als uw onderneming na 1 januari een pand koopt en u dit binnen tien jaar (deels) privé gaat gebruiken!

Wilt u meer weten over de haken en ogen bij het aankopen van een bedrijfspand? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.