Einde aan fiscaal voordeel economische overdrachten

Tot 31 maart 1995 was alleen het verkrijgen van de juridische eigendom van onroerend goed belast met overdrachtsbelasting. Bij alleen economische overdracht ging de juridische eigendom niet over en hoefde geen overdrachtsbelasting betaald te worden. Sindsdien is ook voor economische overdrachten overdrachtsbelasting verschuldigd. Het pleidooi om over de juridische eigendomsoverdracht van deze oude economische overdrachten (van voor 31 maart 1995) geen overdrachtsbelasting te heffen, heeft niet het beoogde resultaat gehad.


Er is nog steeds onroerend goed waarvan de economische eigendom (het gebruik) niet in dezelfde handen is als de juridische eigendom. De juridische eigenaar is bijvoorbeeld onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk voor schade die derden oplopen door tekortkomingen aan het pand, terwijl de economische eigenaar het pand bewoont en onderhoudt. Ook ontvangt de juridische eigenaar de aanslagen voor belastingen en heffingen, terwijl die voor rekening van de economische eigenaar zijn. Voor derden is het lang niet altijd duidelijk wie nu de echte eigenaar is. Al met al levert het een onvolledige voorstelling van zaken op en is voor veel partijen – waaronder de overheid – onduidelijk.

Voor juristen die hier mee te maken hebben was dit reden om een amnestieregeling te bepleiten, waarin de economische overdrachten zouden kunnen worden omgezet in juridische overdrachten zondar dat daar overdrachtsbelasting over verschuldigd zou zijn. De minister is hier echter niet gevoelig voor. Die stelt dat partijen zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele problemen en destijds bewust voor de constructie hebben gekozen om daar fiscaal voordeel bij te behalen.

Wilt u meer weten over het omzetten van een vroegere economische eigendomsoverdracht naar een juridische overdracht? Bel ons! Wij helpen u bij het vinden van een maatwerkregeling voor uw situatie.