Eigenwoninglening bij ouders biedt veel voordeel

Een geldlening van ouders aan kinderen in verband met de aankoop van een huis kan bijzonder voordelig uitpakken voor beide partijen. Het voordeel komt voort uit een hoge aftrekbare rente voor het kind in combinatie met een schenking door de ouders. Hoe zit dat in elkaar?


Een kind sluit een hypotheeklening af bij een bank en daarnaast een geldlening bij de ouders. In de geldleningsovereenkomst tussen ouder en kind wordt een hoge rente opgenomen, overeenkomend met de rente die geldt voor persoonlijke leningen zonder zekerheid. De rente moet daadwerkelijk worden betaald en kan voor de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Vervolgens schenken de ouders een deel terug aan het kind. De vraag is of de betaalde rente als eigenwoningrente aftrekbaar is. Als in de geldleningsovereenkomst is opgenomen dat het kind tot zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening op verzoek van de ouders verplicht is om een hypotheekrecht te vestigen op zijn woning ten behoeve van de ouders, zal de belastinginspecteur zich er bij neer moeten leggen.

Helder is dat de tussen ouders en kind gesloten overeenkomst tot flinke voordelen leidt in de sfeer van de inkomstenbelasting. De door het kind betaalde rente is aftrekbaar tegen het progressieve tarief van box 1. Bij de ouders worden de opbrengsten van hun vordering belast volgens het fictieve rendementspercentage en het vaste tarief van box 3. Dit voordeel komt voort uit een bewuste keuze van de wetgever om inkomen uit sparen en beleggen te belasten op basis van een fictief rendement in combinatie met een vast tarief. De gevolgen van de geldleningsovereenkomst zijn daarom niet in strijd met de strekking van de wet.

Ook de keuze voor het hoge rentepercentage – zolang overeenkomend met de rente voor persoonlijke geldleningen zonder zekerheden – is acceptabel. Dat komt omdat het eerste recht van hypotheek is gevestigd ten behoeve van de bank, waarmee een later door de ouders gevraagd hypotheekrecht dan maar beperkte betekenis heeft.

Omdat er geen causaal verband bestaat tussen de hoogte van de rente en de schenking, is er ook geen sprake van beïnvloeding van de renteaftrek door de schenking van de ouders. Bovendien heeft de Hoge Raad meer dan twintig jaar gelden al bepaald dat een direct en causaal verband tussen de rente en de schenking niet per definitie van invloed is op de aftrekbaarheid van die rente.

Wilt u meer weten over eigenwoningleningen van ouders aan kinderen, neem dan contact met ons op. Wij geven u inzicht in de mogelijkheden en helpen u graag bij het opstellen van de overeenkomsten.