Eerst samenwonen, dan trouwen?

Het komt vaak voor dat samenwoners na verloop van tijd gaan trouwen. Dan rijst de vraag of u gaat trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Misschien hebt u al een samenlevingscontract dat de basis kan vormen voor huwelijkse voorwaarden. Als u trouwt en verder niets regelt, bent u volgens de wet in gemeenschap van goederen getrouwd. Van alles wat u op dat moment samen bezit, bent u dan automatisch elk voor de helft eigenaar (ook van de schulden).


Als u niet in wettelijke gemeenschap van goederen wilt trouwen, dan moet u voorafgaand aan de trouwdatum huwelijkse voorwaarden laten opmaken. Later kan ook, maar dan moet de rechtbank er aan te pas komen en bent u meer geld kwijt.

Hoe dan ook, als u trouwt wordt u automatisch erfgenaam van elkaar. Overlijdt dan één van u en hebt u samen kinderen, dan krijgen de kinderen hun erfdeel pas uitgekeerd als de langstlevende ouder ook is overleden, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt.

Voor het geval u beiden snel achter elkaar overlijdt – bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk waar u samen bij betrokken bent – kunt u regelen dat niet de familie van de dan langstlevende alles erft. Daarvoor hebt u een testament nodig, waarin u uw wensen kunt vastleggen.Alleen dan weet u zeker dat die wensen ook worden uitgevoerd.

Klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.