Eerst duidelijkheid, dan pas huis kopen

De kranten schrijven er regelmatig over. Veel mensen bereiden zich beter voor op de aankoop van een HD-tv dan op de koop van een huis. En dat terwijl het kopen van een huis de grootste uitgave in uw leven is. De overheid heeft daarom als wetgever geregeld dat de overdracht van een huis via de notaris moet verlopen. Daarmee krijgt u zekerheid over de eigendom van uw huis. Maar al voorafgaand daaraan, bij het tekenen van de koopovereenkomst, legt u zich echt vast op de aankoop. Hoe zorgt u er voor dat u weet wat u tekent, en dat u later niet voor verrassingen komt te staan?


Betekent een eigen huis voor u als eigenaar zekerheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, voor uw financier is het een veilig object dat als waarborg dient voor het verleende krediet. In de openbare registers van het Kadaster kan de financier nagaan of u als koper of verkoper ook echt eigenaar bent en of op het huis geen andere hypotheek of een beslag zit.
In de regel mag de koper kiezen welke notaris de leveringsakte moet opstellen. Dat komt omdat in de voorlopige koopakte meestal afgesproken wordt dat de kosten van de overdracht voor rekening komen van de koper ("kosten koper').

Tijdig naar de notaris

Aan het opmaken van de leveringsakte gaat heel wat vooraf. Wanneer u een huis wilt kopen, moet u zich eerst af vragen hoever uw financiële positie reikt. Wat zijn de juridische gevolgen van uw aankoop? En welke vormen van financiering passen daar bij? Pas daarna is het de beurt aan een hypotheekadviseur of financiële instelling, waar u een financiering wilt realiseren.
In sommige gevallen ontstaan er problemen aan de kant van de verkoper, bijvoorbeeld in geval van echtscheiding, verkoop uit een erfenis waar de erfgenamen het niet met elkaar eens zijn, problemen met een huurder bij een verhuurde woning. Ook kan er sprake zijn van bezwarende bepalingen zoals een recht van overpad wat niet juist beschreven is. In al deze gevallen zoeken wij dat voor u uit en behoeden u daarmee voor problemen en schadeposten.
Niet zelden gebeurt het dat iemand onvoorwaardelijk een huis koopt zonder dat de financiering vooraf geregeld is. Het gevolg is dan dat u aan de koop vastzit ondanks het feit dat de financiering niet 'rond' komt. Als de verkoper dan zijn rechten uit het koopcontract uitoefent, raakt u op z'n minst tien procent van de koopsom als boete kwijt (naast eventuele aan de verkoper te betalen schadevergoeding).

Het koopcontract zelf (in de praktijk vaak ten onrechte 'voorlopige koopakte' genoemd) hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. In Amsterdam is het al sinds jaar en dag de gewoonte dat de koopakte wèl door bemiddeling van een notaris tot stand komt. In de koopakte immers wordt alles wat mondeling afgesproken is, netjes schriftelijk vastgelegd. Met die akte kunnen de verkoper en koper de verplichtingen over en weer bewijzen. Ook worden de aanvullende voorwaarden vastgelegd zoals over te nemen roerende zaken. U kunt ook bepalingen in de koopakte laten opnemen, onder welke voorwaarden de koop niet doorgaat: bijvoorbeeld als de financiering niet rond komt (de ontbindende voorwaarden).

Zeker sinds de invoering van nieuwe wettelijke regels rond verkoop en koop van onroerende zaken, waaronder de wettelijke bedenktijd voor de koper, is afstemming tussen koper en verkoper van groot belang. Als verkoper moet u de u bekende informatie over het huis geven, als koper hebt u zelf ook een onderzoeksplicht met betrekking tot eventuele gebreken. Besproken moet worden wie het risico draagt als later onverwachte dingen opduiken. Wij kunnen u daarin als onpartijdig en deskundig jurist bijstaan. Als u een makelaar heeft ingeschakeld zal deze meestal de koopakte opstellen, ook dan bestaat de mogelijkheid om – voordat u de koopakte tekent – u bij ons te laten informeren over eventuele juridische haken en ogen.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel ons of gebruik onderstaande mogelijkheid zodat wij contact met u kunnen opnemen.