Eenmalige pacht uitgestorven

(Bron: De Boerderij) Eenmalige pacht is zo goed als uitgestorven en bijna volledig vervangen door geliberaliseerde pacht van zes jaar of korter. Sinds de invoering van de geliberaliseerde pacht van zes jaar of korter heeft die pachtvorm een grote vlucht genomen. Van de pachtverzoeken die in de eerste zes maanden van dit jaar bij de Dienst Regelingen (DR) binnen kwamen betrof 90 procent deze vorm van flexibele pacht.


Werden in 2006 nog bijna 12.000 overeenkomsten voor eenmalige pacht voorgelegd aan de grondkamers, in de eerste zes maanden van dit jaar waren dat er niet meer dan dertien. In diezelfde periode (eerste halfjaar 2013) zijn 12.517 contracten voor geliberaliseerde pacht van zes jaar of korter voorgelegd aan de grondkamers.
Uit onderzoek van Boerderij onder tientallen deskundigen en makelaars in het gehele land blijkt dat de prijzen voor de huur van grond omhoog schieten. Maar er zijn grote verschillen tussen de verschillende regio's. De vraag naar pachtgrond is in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel groter dan het aanbod.

Pachtprijzen voor goede gronden die interessant zijn voor gewassen die vruchtwisseling nodig hebben, zoals aardappelen lopen op tot 2.000 euro per hectare in het noorden van het land. Pachtprijzen voor grasland lopen op tot 1.000 euro in het oostelijk veehouderijgebied. Ook voor grasland is er sprake van stijgende pachtprijzen, aldus deskundigen.
Reden voor de stijgende prijzen zijn goede opbrengsten van een aantal akkerbouwgewassen, meer vraag naar grond voor de plaatsing van mest en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarbij de pachter de ontvanger is van de toeslagrechten.