Eenmalig hogere schenkingsvrijstelling bij aankoop woning

U kunt uw kinderen een flinke besparing van erfbelasting bezorgen als u tijdens uw leven vermogen naar hen overhevelt. Schenkingen verlagen uw vermogen waardoor er bij uw overlijden minder erfbelasting verschuldigd zal zijn. Aan kinderen tussen 18 en 35 jaar mag u zelfs eenmalig een hogere belastingvrije schenking doen dan de gebruikelijke grens in 2010 van € 5.000 per jaar, namelijk € 24.000. Deze eenmalige schenking mag u nog verder verhogen naar € 50.000 als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen huis door het kind of voor een extra kostbare studie van het kind.


De verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor de verwerving van een eigen woning, is alleen van toepassing als:

  • de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begunstigde (het kind tussen de 18 en 35 jaar) een eigen woning heeft gekocht;
  • van de schenking een notariële akte is opgemaakt, waarin is opgenomen dat het geschonken bedrag bestemd is voor de aankoop van een eigen woning; en
  • desgevraagd met schriftelijke stukken wordt aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door de begunstigde (het kind) is aangewend voor de aankoop van de eigen woning.

De regeling is uitgebreid voor de aankoop van een huis dat leeg staat of in aanbouw is en uitsluitend bestemd is om in het betreffende kalenderjaar of in een van de daarop volgende twee jaren als eigen woning ter beschikking te staan. Blijkens een brief van de Belastinginspecteur Utrecht-Gooi geldt deze uitbreiding ook al in 2010.

Studie

De eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor een schenking die bestemd is voor kosten van een studie of opleiding voor een beroep voor een kind, wordt alleen verleend als de kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk. De kosten moeten minimaal € 20.000 per jaar bedragen, exclusief de kosten voor levensonderhoud. De eenmalige vrijstelling wordt niet verleend voor de aflossing van schulden die zijn aangegaan voor de financiering van een studie of opleiding.

Ook voor deze extra vrijstelling gelden voorwaarden:

  • de schenking is aangegaan bij notariële akte waarin is vermeld voor de betaling van welke studie of opleiding de schenking is bedoeld en waarin het bedrag is vermeld van de verwachte kosten van die studie of opleiding;
  • de schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet binnen twee kalenderjaren na het jaar waarin de schenking is gedaan aan de studie of opleiding is besteed; en
  • desgevraagd met schriftelijke stukken wordt aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en, binnen de termijn, door de begunstigde (het kind) is aangewend voor de studie of opleiding die in de akte vermeld staat. Als het kind vóór 1 januari 2010 al een beroep heeft gedaan op de verhoogde eenmalige schenking kan tijdelijk toch nog gebruik gemaakt worden ven de eenmalige vrijstelling van €26.000 als de schenking gebruikt wordt voor de aankoop van een eigen woning.

Wilt u weten of uw kinderen in uw situatie voor de vrijstelling in aanmerking komen? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.