Een intentieverklaring is geen koopovereenkomst

Soms gaan kopers van een huis er van uit dat een getekende intentieverklaring om het huis te kopen tot gevolg heeft dat het huis ook daadwerkelijk geleverd moet worden. Die redenering gaat helaas niet op. Een ondertekende intentieverklaring heeft niet dezelfde rechtskracht als een ondertekende koopovereenkomst. Wat is dan nog de waarde van een intentieverklaring?


Juridisch gezien hebben we het bij een intentieverklaring over de zogeheten pre-contractuele fase. In een intentieverklaring leggen koper en verkoper schriftelijk de hoofdlijnen van de afspraken rond de voorgenomen koop vast. Het gaat dan om zaken als het object (huis en grond), de prijs, de ontbindende voorwaarden en nog een aantal andere onderwerpen die u daarin opgenomen wilt hebben. Soms bestaat een intentieverklaring uit slechts enkele artikelen, soms is het een uitgebreide voorloper op het koopcontract.

Een intentieverklaring wordt meestal opgemaakt als koper en verkoper willen afwijken van het bestaande model-koopcontract van makelaars. De afwijkende afspraken worden dan opgenomen in de intentieverklaring. Ook kunt u daarin afspraken maken of en welke gevolgen er worden verbonden aan het afbreken van de onderhandelingen over het koopcontract. De huidige woningmarkt is een kopersmarkt, als verkopende partij is het van groot belang om een potentiƫle koper in een zo vroeg mogelijk stadium te vangen. Een intentieverklaring is weliswaar geen koopovereenkomst maar heeft zeker wel een juridische status. Natuurlijk gaan we er niet van uit dat het zover komt, maar in een eventuele procedure of rechtszaak zal een arbiter of rechter zeker de inhoud van een intentieverklaring meenemen.

Er kunnen echter niet dezelfde rechten aan worden ontleend als aan een getekend koopcontract. Slechts met een schriftelijke, door beide partijen ondertekende koopovereenkomst in de hand kunt u afdwingen dat het huis daadwerkelijk aan u wordt geleverd. Uiteraard mag er dan ook geen sprake zijn van nog geldende ontbindende voorwaarden.

Kortom, bent u van plan een huis te verkopen of te kopen en wilt u de tegenpartij toch op een bepaalde manier vastleggen, zeker als er geen makelaar bij de zaak betrokken is, dan kan een intentieverklaring zeker zinvol zijn. Uiteraard staat het u vrij om zelf een en ander op papier te zetten. Beter is het echter om contact op te nemen met de juridisch specialist in vastgoedrecht, de notaris. Bel ons of gebruik onderstaand formulier zodat wij contact met u kunnen opnemen.