Een goed doel in uw testament

In een testament regelt u wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. Meestal zijn daarbij uw erfgenamen de belangrijkste begunstigden. In toenemende mate worden ook goede doelen in testamenten opgenomen. Waar moet u op letten?


Als u geen testament heeft, dan gelden de wettelijke regels. Eerst komen uw echtgenoot en (klein)kinderen aan de beurt. Als die er niet zijn, dan gaat uw nalatenschap naar uw ouders, broers en zussen. Zijn die er ook niet, dan komen ooms, tantes, neven en nichten in beeld. Heeft u niemand meer, dan gaat alles naar de Staat.
De wet biedt u alle ruimte om zelf te bepalen wie van uw erfenis gaat profiteren. Alleen het recht van uw kinderen op een deel van de erfenis is wettelijk geregeld. Hun zogenoemde ‘legitieme portie' bedraagt de helft van wat het kind had gekregen als u daar in uw testament geen stokje voor zou hebben gestoken (het kind onterf zou hebben). Als u wilt afwijken van de wet heeft u een testament nodig.

Goede doelen kunnen hun werk vooral doen dank zij toegekende nalatenschappen en legaten. Of u wel of niet een goed doel in uw testament opneemt, is uitsluitend aan u. Welke stappen zijn daarbij belangrijk?

  1. Antwoord geven op de vraag of u wel wilt afwijken van de wettelijke regeling en zelf de regels bepalen?
  2. Uw nalatenschap vaststellen. Een rekensom waarin uw bezittingen en uw schulden zijn opgenomen, maar ook de verwachte kosten bij en na uw overlijden.
  3. Een verdeling maken, bijvoorbeeld over personen en instanties.
  4. Stel een codicil (handgeschreven) op voor de verdeling van gebruiksgoederen en persoonlijke zaken.
  5. Afspraak bij de notaris.

Uw erfgenamen moeten erfbelasting betalen over uw nalatenschap, goede doelen zijn daarvan vrijgesteld als zij door de Belastingdienst zijn aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Wilt u meer weten over testamenten in het algemeen en het begunstigen van goede doelen in het bijzonder? Vraag het ons! Wij helpen u bij het vinden van juridisch onderbouwde antwoorden.