Drijvende woning geen onroerend goed

Een drijvend object is in het algemeen een roerende zaak. Of een goed roerend of onroerend is hangt er van af of een goed al dan niet duurzaam met de grond is verenigd. Het antwoord daarop is ook van belang bij de (ver)koop van een drijvende woning. Over de overdracht van roerende zaken is immers geen overdrachtsbelasting verschuldigd.


In veel recreatieparken zijn drijflichamen – caissons waarop de woning is gebouwd – met beugels aan enkele palen bevestigd. Daardoor kan de woning vrij op en neer bewegen. Nutsvoorzieningen worden dan met flexibele verbindingen en snelkoppelingen aangesloten op de vaste aansluitingen aan de wal.

De Hoge Raad heeft een uitspraak van het Hof bevestigd dat over de overdracht van dergelijke woningen geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden omdat de zaak niet onroerend is. Of een drijvende woning een bestanddeel is van het recreatiepark hangt niet af van het recreatiepark, maar van de grond onder en naast de drijvende woning. Die laatste moet als hoofdzaak in aanmerking worden genomen. Deze opvatting geldt als er onzekerheid is over de vraag of een drijvende woning kan worden beschouwd als duurzaam met de grond verenigd.

Wilt u meer weten over de kwalificatie van onroerend goed of over de vraag of u in uw situatie overdrachtsbelasting verschuldigd bent? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.