Deponeren jaarrekeningen kan alleen nog digitaal

Vanaf 1 april 2014 is het voor ondernemers niet meer mogelijk om jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel te mailen. Deze vorm van aanlevering wordt vervangen door een systeem van digitaal deponeren. Dat systeem werkt al, u kunt daar al gebruik van maken.


De Kamer van Koophandel biedt vooralsnog meerdere manieren aan voor het deponeren van jaarrekeningen.

Tot 1 april 2014 mag u nog gebruik maken van de mogelijkheid om – als u als ondernemer in een kleine rechtspersoon zelf deponeert – de jaarrekening per e-mail te deponeren. U kunt daarvoor gebruik maken van het mailadres bijzondere.deponeringen@kvk.nl.

Het deponeren van de jaarrekening per post blijft langer mogelijk. Tot en met boekjaar 2015 blijft het mogelijk om de jaarrekening op papier aan te leveren. Het adres daarvoor is Postbus 106, 3440 AC Woerden.

In het nu lopende kwartaal, dus vóór 1 april, kunt u gebruik gaan maken van de online service 'Zelf deponeren jaarrekening'. Via de website van de Kamer van Koophandel kunt u dan zelf alle stappen doorlopen om uw jaarrekening online te deponeren. Voor het inloggen heeft u uw toegangscode voor het Handelsregister nodig of uw eHerkenningsmiddel (EH2). Vervolgens kunt u uw jaarrekening handmatig invoeren en versturen.

Tot slot is er ook de mogelijkheid om geavanceerder te werk te gaan met Standard Business Reporting (SBR). Met SBR levert u financiële rapportagens vanuit uw systeem aan het SBR-systeem. Daarmee is verzending mogelijk naar meerdere instanties, zoals Belastingdienst, CBS en banken. Voor deze geavanceerde manier heeft u of uw accountant of administratiekantoor financiële software nodig die voor SBR geschikt is. Het is de bedoeling dat u met SBR minder werk heeft aan het aanleveren van financiële gegevens aan overheden en banken. Deze mogelijkheid is al operationeel.

Wilt u meer weten over de regels voor het vaststellen van uw jaarrekening (geregeld in uw statuten) en het deponeren daarvan? Bel ons voor het maken van een afspraak.