Deponeren jaarrekening in 2017 verplicht digitaal

De digitalisering bij de Kamer van Koophandel gaat gestaag verder. De nieuwste stip aan de horizon is de verplichting om uw jaarrekening digitaal te deponeren. Vanaf 2017 is het zo ver. Althans, dat stelt minister Kamps voor. Uw keuze voor een papieren of digitale versie zou dan gaan vervallen. Dan is er nog veel werk aan de winkel. Veruit de meeste ondernemers - 96% - kozen vorig jaar voor papieren deponering.


Met de digitalisering zouden de administratieve lasten voor ondernemers worden verminderd. Tot nu toe ligt de drempel bij ondernemers vooral in noodzakelijke investeringen in aangepaste financiële software. Die vrijblijvendheid gaat er met de verplichtstelling dus af.

Voor kleine bedrijven is er een alternatief beschikbaar. Zij kunnen gebruik blijven maken van de online service van de Kamer van Koophandel. Daarmee wordt voor kleine ondernemers voorkomen dat zij nieuwe administratiesoftware dienen aan te schaffen.

Volgens het ministerie van Economische Zaken moet digitale deponering voor ondernemers een besparing van 8,4 miljoen opleveren. Financiële tussenpersonen gaan de verandering in hun portemonnee voelen. Zij betalen een rekening van vier keer die besparing aan investeringen en – over een periode van vijftien jaar – omzetderving.

Wilt u hier meer over weten, of over de statutaire bepalingen over het indienen van jaarrekeningen? Bel ons voor het maken van een afspraak.