De keerzijde van het ouderschapsplan

Sinds 2009 zijn ouders die scheiden verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt voor zowel gehuwde ouders, als geregistreerde partners en samenwoners. De bedoeling van de wetgever was het verminderen van conflicten tussen ouders na een scheiding.


Het tegendeel is waar. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal 'vechtscheidingen' stijgt. Het goedbedoelde ouderschapsplan blijkt hier een belangrijk aandeel in te hebben. Voor ouders die niet meer in staat zijn om samen door één deur te kunnen en waarbij communicatie niet meer mogelijk is, zorgt het ouderschapsplan voor olie op het vuur. Er moeten onder andere afspraken worden gemaakt over kinderalimentatie en omgang met de kinderen. Elke vorm van overleg zorgt voor nieuwe conflicten, hetgeen eindeloos ruziĆ«n en procederen met zich mee brengt.

De strijdbaarheid van de ouders vloeit voort uit het feit dat het ouderschapsplan uitgaat van gelijkwaardig ouderschap. Steeds meer ouders eisen dit recht op, waardoor het aantal conflicten stijgt.

Helaas zijn de kinderen de dupe van de vechtscheidingen. Ongeveer 60.000 kinderen per jaar krijgen te maken met de gevolgen van een scheiding. Een kwart van deze kinderen krijgt te maken met ernstige problemen als gevolg van vechtscheidingen en kunnen ontwikkelingsschade oplopen.

Een belangrijke waarborg van de notaris is onpartijdigheid. De notaris is wettelijk verplicht de belangen van beide partijen te behartigen en kan derhalve bemiddelen tussen de ouders.

Wilt u een ouderschapsplan opstellen? Bel ons voor het maken van een afspraak en kijk wat de mogelijkheden zijn.