Coöperatie wint aan populariteit

Steeds meer bedrijven in Nederland kiezen voor de rechtsvorm van de coöperatie. De coöperatie is vooral in trek bij beoefenaars van vrije en zelfstandige beroepen en bij ondernemers die samen centraal (willen) inkopen. De rechtsvorm is vooral interessant vanwege de mogelijkheid om aansprakelijkheid te beperken en omdat geen minimale kapitaalinbreng vereist is. Voor sommige ondernemers is het een goed alternatief voor de (flex-)BV.


De coöperatie is eigenlijk een verenigingsvorm. In tegenstelling tot een vereniging mag een coöperatie wel winsten aan haar leden uitkeren. Er kleven echter wel fiscale regels aan de winsten van coöperaties. De coöperatie moet vennootschapsbelasting betalen over de behaalde winst. Omdat de winstuitkering aan de leden is vrijgesteld van dividendbelasting, valt de rechtsvormkeuze van ondernemers steeds vaker op de coöperatie. De Belastingdienst houdt hier echter wel een vinger aan de pols om misbruik te voorkomen. De winstuitkering moet voldoen aan verschillende eisen, waarvan de belangrijkste is dat de winst toegerekend moet kunnen worden aan de prestaties van de leden.

De winstuitkeringen aan de leden (natuurlijke personen) mag worden afgetrokken van de winst van de coöperatie. De leden betalen zelf de belasting op de toegekende winstuitkering. Of de winstuitkering aan natuurlijke personen aftrekbaar is bij de coöperatie, hangt af er van af of deze uitkering evenredig is aan het aandeel van die natuurlijke personen in het ledenkapitaal.

Winstuitkeringen aan rechtspersonen als de BV zijn niet aftrekbaar. Deelnemingsvrijstelling voorkomt dubbele belastingheffing.

De coöperatie heeft wel iets weg van de BV. Oprichting gebeurt bij notariële akte, waarin de coöperatie ook rechtspersoonlijkheid krijgt. Dat heeft weer tot gevolg dat de coöperatie zelf rechten en plichten heeft. De leden van de coöperatie zijn niet aansprakelijk voor de daden van de coöperatie, behalve in geval van beroepsfouten. De aansprakelijkheid van de leden is beperkt tot wat zij op de ledenrekening hebben gestort.

De coöperatie kan aantrekkelijk zijn als er meer dan 20 aandeelhouders in een BV zijn, die dan hun aanmerkelijk belang vrijstelling verliezen. In een rechtsvorm als de coöperatie wordt dat nadeel voorkomen.

De coöperatie komt veel voor in internationale bedrijfsstructuren en is in opmars onder vrije beroepen zoals artsen, advocaten en notarissen. De laatste jaren is ook een toename zichtbaar in sectoren als transportondernemingen en zelfstandigen zonder personeel.

Wilt u weten of de coöperatie een interessante rechtsvorm voor uw bedrijf is? Bel ons of klik op onderstaande link en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.