Concept testament geeft geen enkel recht

Echtscheidingen kunnen ook bij testamenten niet-gewenste gevolgen hebben. De meeste partners hebben hun partner en kinderen als erfgenaam aangewezen. Soms staat daar bij dat die aanwijzing voor de partner vervalt zodra de samenwoonrelatie is beƫindigd. Voor kinderen kan dat niet. Maar wat nu als ingeval van een nieuwe relatie er bij overlijden nog geen nieuw testament is?


Die situatie deed zich voor bij een man die na zijn eerste huwelijk in gemeenschap van goederen getrouwd was. Hij verzuimde zijn testament tijdig aan te passen en overleed jaren later op een moment dat er alleen nog een concept testament was. Zijn nieuwe partner wilde van de rechter horen dat zij enig erfgenaam was omdat er twee maanden voor het overlijden van haar echtgenoot bij de notaris een concept testament was opgesteld. Op grond daarvan wilde zij ook het vruchtgebruik van de erfdelen van de kinderen hebben. Dat concept had echter nog niet geleid tot een bij de notaris gepasseerd en bij het Centraal Testamenten Register ingeschreven testament.

Het concept testament was niet door de inmiddels overleden partner ondertekend en ook niet bij de notaris gepasseerd. Om die reden blijft het oude testament gelden en wordt de tweede echtgenote geen erfgenaam.

Wilt u meer weten over het vervangen van een eerder testament door een nieuw testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.