Complexe erfrechtelijke beslissingen (te) moeilijk voor Alzheimerpatient

Ook Alzheimerpatiënten blijken soms hun eerder gemaakte testament te willen aanpassen. Sprekende voorbeelden zijn er van gevallen waarin Alzheimerpatiënten die weduwnaar zijn en samenwonen met een nieuwe vriendin, hun testament willen aanpassen ten gunste van de vriendin.


Bij patiënten met Alzheimer lijken zich vaak ook nog heldere momenten voor te doen. Aan de andere kant is bekend dat zij veelal een beperkt ziektebesef hebben of façadegedrag vertonen. Voor deze patiënten is het veel moeilijker om daadwerkelijk de wil te bepalen ten aanzien van een complexe beslissing dan ten aanzien van een eenvoudige dagelijkse beslissing. Een door Alzheimer aangetast brein kan de consequenties van een complexe beslissing aanzienlijk minder goed overzien.

Uit rechterlijke uitspraken blijkt dat het bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van een aangepast testament van belang is of in het nieuwe testament sprake is van een erfrechtelijke ommezwaai ten aanzien van het laatste daarvoor opgemaakte testament. Dat is bijvoorbeeld het geval als in het nieuwe testament de bloedverwanten worden uitgesloten van de erfenis.

Als deskundigen in het medisch dossier kunnen opmaken dat er sterke aanwijzingen zijn dat de testateur ten tijde van het opmaken van het laatste testament verminderd wilsbekwaam was, dan zou sprake kunnen zijn van nietigheid van het testament. Tenzij de in het testament begunstigde partij onderbouwd kan aantonen dat er slechts sprake was van een lichte vorm van Alzheimer waarbij de heldere momenten overheersten. Als die partij dat niet kan, dan is de nietigheid een feit.

Wilt u meer weten over het maken of aanpassen van testamenten waarbij Alzheimerpatiënten zijn betrokken? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.