Column: levenstestament

Vader is 93 jaar en heeft drie kinderen. Twee dochters en een zoon. Hij woont zelfstandig alleen in een huis met een hypotheek. Plotseling moet vader worden opgenomen in een verpleeghuis. Terug naar huis is geen optie.


De kinderen kunnen het huis vanwege de overspannen woningmarkt snel verkopen voor een goede prijs. Na het aflossen van de hypotheek blijft een mooi bedrag over voor de drie kinderen. Maar kunnen zij het geld houden, of moet het bedrag worden overgemaakt naar het verpleeghuis?

Vragen als deze krijg ik sinds de wijziging van de AWBZ op 1 januari 2013 regelmatig. En de één weet het nog beter dan de ander. Er bestaan veel misverstanden. Moet je nu wel of niet het hele vermogen 'inleveren' als je naar de zorg gaat?

Ouderen die mij om advies vragen voelen zich 'kaalgeplukt'. Gedurende hun hele leven is al veel belasting betaald en nu doet de overheid weer een zwaar beroep op het overgebleven vermogen dat door hard werken en zuinig zijn bij elkaar is vergaard. Niet dat men het de zorg niet gunt, maar het lijkt er op dat de bijdrage de zorg-medewerkers die het verdienen niet bereikt. Het lijkt onrechtvaardig.

Daarom adviseer ik het publiek om al op tijd een levenstestament te maken; een advies dat inmiddels gelukkig al door velen van u is opgevolgd.

In dat levenstestament krijgen de kinderen (of anderen) volmacht, zodat ze hun ouders met alles kunnen helpen. Zelfs als deze wilsonbekwaam zijn geworden.

Gelukkig was vader daarvoor al enige tijd geleden bij mij geweest. Daarom kon ik zijn kinderen adviseren om namens vader over te gaan tot verkoop van de woning, de hypotheekschuld af te lossen en zelfs tot het doen van schenkingen aan zichzelf.

Voor de zorg geldt een (interings-)vrijstelling van ongeveer 30.000 euro per persoon. De rest van het vermogen kan – onder voorwaarden - 'gewoon' naar de kinderen.

Zonder levenstestament zou onderbewindstelling nodig zijn geweest. Dat wil je toch niet? Met het levenstestament zijn bovendien vaders wensen op medisch gebied geregeld. De kinderen vinden het natuurlijk heel jammer dat hun vader niet meer zelf van zijn vermogen kan genieten, maar hij wordt gelukkig goed verzorgd.

En van het geld dat de kinderen hebben gekregen, nemen ze hem nog regelmatig mee om een uitstapje te maken.

Het is fijn dat ik als notaris een belangrijke rol heb kunnen spelen in deze situatie.

Bron: Kanaalstreek, NDC Mediagroep