BV wordt minder gebonden aan wettelijke kaders

Na jaren van overleg en discussie komt de flexibele besloten vennootschap er dan nu echt aan. Definitieve tijdstip van invoering is 1 oktober 2012. De hoofdreden van de invoering van de flexibele besloten vennootschap is, de naam zegt het al, het creëren van een besloten vennootschap, een rechtspersoon, die minder nog dan nu het geval is gebonden is aan wettelijke kaders.


Vooral de afschaffing van het minimum kapitaal van € 18.000 maakt het waarschijnlijk voor een hoop ondernemers makkelijker om de flexibele besloten vennootschap te gaan gebruiken voor hun onderneming. De bankverklaring en/of de accountantsverklaring bij de oprichting of latere inbreng komen te vervallen.

Ook andere bepalingen die zien op de instandhouding en bescherming van het kapitaal in de vennootschap – ook wel de "kapitaalklem" genoemd – komen te vervallen.

De blokkeringregeling verdwijnt als verplichte kost, u hoeft dus niet meer in de statuten te regelen dat de aandelen eerst aan de zittende aandeelhouders moeten worden aangeboden, maar dat mag natuurlijk wel!

Verder ontstaat de mogelijkheid om aandelen zonder stemrecht te creëren, aandelen met extra stemrecht te creëren, aandelen zonder recht op winst of juist extra winst.

Voor de vereenvoudiging komt wel iets in de plaats, namelijk een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurder(s) als blijkt dat door zijn toedoen schuldeisers zijn benadeeld. Er komt derhalve een toetsing achteraf of de uitkering aan de aandeelhouder heeft geleid tot benadeling van schuldeisers. Blijkt die uitkering inderdaad te hebben geleid tot benadeling van de schuldeiser(s), dan is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor dat tekort.

Het kan interessant zijn om uw huidige besloten vennootschap te wijzigen naar een flexibelere vennootschap, wat eenvoudig kan door het aanpassen van de huidige statuten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die vereenvoudiging van het BV-recht u biedt of over uw aansprakelijkheid na vereenvoudiging van de regels? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.