BV is geen volledige garantie tegen privé-aansprakelijkheid.

Voor veel ondernemers is de uitsluiting van de privé-aansprakelijkheid de reden om te gaan ondernemen vanuit een BV. Toch leidt ondernemen vanuit een BV niet altijd tot een volledige uitsluiting van die privé-aansprakelijkheid. De fiscus kan er doorheen breken.


De fiscale wetgeving zet een deur open naar bestuurdersaansprakelijkheid van de ondernemer in een BV. De fiscus kan echter alleen over die drempel stappen als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het gaat dan uiteraard alleen over belastingschulden.

Vooral in faillissementsituaties of daarop vooruitlopend is het van belang betalingsonmacht tijdig te melden. Als u dat niet tijdig doet, maakt u zich al schuldig aan kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Niet altijd houdt de aansprakelijkheid op bij de verkoop van uw aandelen in uw BV. Normaal gesproken wel, dan wordt er netjes gezorgd dat de verkoper de koopsom ontvangt, de koper de koopsom voldoet en dat de onderneming vervolgens verder gaat.

U kunt echter door uw voormalige schuldeisers worden aangesproken als u met opzet een BV met allerhande schulden en verplichtingen overdraagt aan derden. Zeker als u wist of tenminste kon vermoeden dat die nieuwe eigenaren de BV zouden leegplukken en de BV vervolgens de bestaande schuldeisers niet zou kunnen betalen. U kunt in die gevallen weten dat het geen zuivere koffie is.

Overeenkomsten die u bent aangegaan voordat u uw onderneming in de BV inbracht zijn bij u privé nog steeds te verhalen. Dat is niet meer het geval als de tegenpartij heeft meegewerkt aan die overgang naar de nieuwe BV, of met de BV een nieuw contract is aangegaan. Ondernemen vanuit de BV zal in "gewone" situaties niet snel tot aansprakelijkheden leiden, maar de hier geschetste situaties laten zien dat dat dus niet altijd zo logisch is!

Wilt u meer weten over ondernemen vanuit een BV en de daarbij horende voordelen en risico's? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.