Boedelbeschrijving bij wettelijke verdeling

Sinds in 2003 het wettelijk erfrecht is aangepast kunnen kinderen van de erflater hun kindsdeel pas opeisen na het overlijden van de ‘langstlevende' echtgenoot. Er moet wel direct erfbelasting over dit kindsdeel worden betaald. Om helderheid te verschaffen over de grootte van de vordering die de kinderen op de langstlevende hebben kunnen de kinderen een boedelbeschrijving eisen.


Alle erfgenamen en legitimarissen (onterfde kinderen) kunnen een boedelbeschrijving verzoeken. In een boedelbeschrijving worden alle activa en passiva van de (eerste) erflater beschreven. Uit de boedelbeschrijving blijkt de grootte van de vordering van de kinderen op de langstlevende echtgenoot. Dit is ook belangrijk omdat de vordering aftrekbaar is van de erfbelasting.

Het is zaak om de boedelbeschrijving zo snel mogelijk na het overlijden op te laten maken, omdat de dag van overlijden als uitgangspunt voor de waarde van de bezittingen en schulden wordt genomen. Belanghebbenden kunnen de boedelbeschrijving zo nodig via een gerechtelijke procedure afdwingen.

Wilt u meer weten over testamenten in het algemeen of over de boedelbeschrijving in het bijzonder? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.