Bij volmacht hoort ook rekening en verantwoording

Bij sommige mensen komt ouderdom met gebreken. Met bijvoorbeeld als gevolg dat men niet meer mobiel is. Voor veel mensen is dit de aanleiding om aan een derde – meestal een van de kinderen – een algemene volmacht te verstrekken. Soms is dat uitsluitend een volmacht, soms is die ondergebracht in een levenstestament. Degenen aan wie de volmacht wordt verstrekt heeft altijd de plicht om rekening en verantwoording af te leggen over de periode waarin de volmacht geldt, tenzij uit de volmacht expliciet blijkt dat de gevolmachtigde daarvan is vrijgesteld.


In de jurisprudentie zijn voorbeelden te over van situaties waarin of de gevolmachtigde de weelde van de volmacht niet kon dragen (verduistering) of ondeugdelijke rekening en verantwoording aflegt. De stelling dat het totale vermogen van de volmachtgever gelijk is aan het saldo van diens bankrekeningen, gaat niet op. Bij die simpele benadering blijven er altijd posten met vraagtekens. Dat kan gaan om eenvoudige uitgaven, maar ook over substantiële inkomsten zoals uit verkoop van de ouderlijke woning.

De gevolmachtigde die geen volledige en gedegen rekening en verantwoording aflegt, schiet in de ogen van de rechter ernstig tekort in zijn verplichtingen tegenover de volmachtgever. De gevolmachtigde moet bewijzen overleggen over door hem of haar gedane uitgaven.

Wilt u meer weten over het verstrekken van een algemene volmacht en de juridische consequenties daarvan? Neem dan contact met ons op. Wij laten u de voor- en nadelen en de aandachtspunten zien, zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen.