Bij echtscheiding zijn soepeler hypotheekregels nodig

Overheid, banken en de vastgoedsector kunnen niet langer om het probleem heen van huiseigenaren die door een scheiding problemen krijgen in verband met de aflossing van hun hypotheek. Die problemen worden veroorzaakt door de steeds strenger geworden regels voor hypotheekverstrekking en –aflossing. Hypotheekrente voor nieuwe hypotheken is tegenwoordig alleen fiscaal aftrekbaar als de hypotheekschuld binnen een termijn van 30 jaar wordt afgelost. Dat kan een probleem opleveren als levenspartners besluiten uit elkaar te gaan.


Vaak neemt een van de scheidende partners de woning over waar tot dan toe lief en leed werd gedeeld. Daar doemt al direct het eerste probleem op. De lening die de achterblijver bij de bank afsluit om het restant van de schuld over te nemen, wordt door de bank beoordeeld als een nieuwe hypotheek. Het maakt de bank dan niet uit of u als achterblijver zelf op alleen uw inkomen de rente en aflossing op de hypotheekschuld zou kunnen betalen. De bank kiest die opstelling omdat voor het hypotheekdeel dat u van uw ex-partner moet overnemen de nieuwe regels gelden. Dat heeft weer tot gevolg dat uw maandlasten aanzienlijk zullen stijgen.

De consumentenorganisaties hebben er bij de regering en het parlement op aangedrongen om de regels te verruimen en er voor te zorgen dat een partner die gaat scheiden zijn of haar deel van de hypotheekschuld juridisch –en daarmee ook feitelijk – over te dragen aan de in het huis achterblijvende partner. De achterblijvende partner zou dan de volledige schuld op zich nemen en recht moeten houden op de dan bestaande, volledige hypotheekrenteaftrek. Daarmee blijven de maandlasten onveranderd en kan worden voorkomen dat het huis gedwongen moet worden verkocht. Bij een gedwongen verkoop ligt ook nog het risico van een restschuld op de loer.

Het is wel van belang dat de vertrekkende ex-partner dan afstand doet van het geldende overgangsrecht, wat tot gevolg heeft dat hij of zij bij aankoop van een nieuw huis de hypotheekschuld daarop volledig annuïtair moet aflossen.

Wilt u meer weten over de eigen woning ingeval van echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.