Bezwaarschrift tegen aanslag erf- en schenkbelasting niet meer nodig

De laatste maanden is er de nodige commotie ontstaan over de vraag of vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor privévermogen. Met een run van bezwaarschriften bij de Belastingdienst als gevolg. Heeft u nog geen bezwaarschrift ingediend? Dat is ook niet meer nodig omdat de Belastingdienst de procedure massaal bezwaar gaat volgen.


De Belastingdienst heeft beroep aangetekend tegen de beslissing van de Bredase rechter dat vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor privévermogen. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft laten weten dat wanneer de Belastingdienst de zaak bij de rechter verliest, dan ook de aanslagen worden herzien van de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend. Dit geldt voor aanslagen die op 23 oktober 2012 nog niet definitief vaststonden. Als de Belastingdienst in het gelijk wordt gesteld, dan kan voor alle aangehouden zaken één collectieve uitspraak worden gedaan.

Bent u het om andere redenen niet eens met een aanslag erf- of schenkbelasting, dan moet u nog wel een bezwaarschrift indienen.

Wilt u meer weten over erf- en schenkbelasting? Bel ons of klik op de link onder het kopje “Meer informatie” en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.