Bezwaar tegen aanslag erfbelasting lijkt zinvol

Ondernemers aan wie een bedrijf wordt nagelaten uit een erfenis, worden sterk bevoordeeld ten opzichte van erfgenamen die alleen privé vermogen erven. Volgens de rechtbank in Breda wordt er een onaanvaardbaar groot onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen gemaakt. Heeft u onlangs een privé-erfenis ontvangen? Dien dan tijdig bezwaar in tegen de belastingaanslag die u heeft ontvangen.


Het verschil in behandeling van ondernemings- en privévermogen in nalatenschappen is in de loop der jaren toegenomen. Voor bedrijfsopvolgers geldt de bedrijfsopvolgingsregeling, waarin is vastgelegd dat zij minder of helemaal geen erfbelasting hoeven te betalen over het verkregen ondernemingsvermogen. Is het nagelaten ondernemingsvermogen € 1.000.000 of minder, dan is geen erfbelasting verschuldigd, daarboven geldt een tarief van 17%.

Het is vrijwel zeker dat de Staat in beroep zal gaan tegen deze uitspraak. Ook zal er mogelijk op korte termijn reparatiewetgeving in werking treden. Het is dan ook allerminst zeker of het uit de Bredase uitspraak voortvloeiende voordeel stand houdt. Vooralsnog lijkt het indienen van een bezwaarschrift zinvol.

Het overwegen waard is ook om voor het ingaan van eventuele reparatiewetgeving gebruik te maken van de schenkingsfaciliteiten bij overdracht van een onderneming. De rechter oordeelde weliswaar over de erfbelasting, ook voor de schenkbelasting is de uitspraak belangrijk.

Heeft u in 2011 of 2012 een erf- of schenkbelastingaanslag ontvangen? Bel ons of neem contact met ons op via het contactformulier op deze website.