Bewindvoerder meerderjarige mag schenkingen doen

Het is voor ouders al niet altijd eenvoudig om goed gebruik te maken van de mogelijkheden van het schenkingsrecht. Als er voor een van de ouders een bewindvoerder is aangesteld, wordt het er alleen maar moeilijker op. Wat mag de bewindvoerder wel en niet? Het antwoord op die vraag hangt af van de voorafgaande geschiedenis.


Bewindvoering is een juridische beschermingsmaatregel voor meerderjarigen die niet of niet volledig in staat zijn voor hun eigen belangen op te komen, maar voor wie curatele een te zwaar middel is. De taken en bevoegdheden van een bewindvoerder zijn vrijwel altijd nauwkeurig vastgelegd. De opvatting van de onder bewind gestelde speelt bij de besluiten van de bewindvoerder ook een rol.

Bij een besluit van een bewindvoerder om namens de onder bewind gestelde ouder schenkingen aan kinderen te doen, zijn de opvatting en de gedragingen van de onder bewind gestelde ouder in het verleden een belangrijk gegeven. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat de onder bewind gestelde ouder ooit heeft laten blijken dat de kinderen zouden moeten meedelen in de opbrengst van het ouderlijk huis en de schenkingen te laten beginnen toen verkoop van het huis reĆ«el in zicht was. Als vervolgens blijkt dat er in het verleden ook schenkingen aan de kinderen zijn gedaan, mag worden aangenomen dat de betreffende ouder de schenkingen ook zou hebben gedaan als hij of zij niet onder bewind zou zijn gesteld.

Wilt u meer weten over bewindvoering en schenkingen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag bij het uitleggen van de mogelijkheden en de uitvoering daarvan.